u r here...
BaanployTalk*
u r here... BaanployTalk*

  HIGHLIGHTS

 


 

 

 

  

ข่าวสาร 2561

  ยืดอก...พกถุงผ้า

  
  เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง   ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม   
  แก้ปัญหาโลกร้อน ด้วยการพกถุงผ้า   เมื่อไปจับจ่ายซื้อของถุงผ้าสวยๆ   ก็ช่วยเสริมบุคลิกได้ค่ะ


เชือกผูกตึงเกินไปเส้นใยขาด
เชือกหย่อนย่อเกินขนาดไม่อาจขึง
คนเราแม้จริงจังดังคำนึง
ต้องรู้ดึงรู้ปล่อยให้คล้อยตาม
จะจุกจิกเอาอย่างใจมิได้สิ้น
หรือหลบริ้นจนพร่องก็ต้องห้าม
โน่นไม่ดีนี่ไม่ได้ใยถือความ
จะให้งามตามครรลอง...ต้องทำเอง
มือเท้าเรายังรับใช้ได้ไม่หมด
ใยมิอดกริยา...ว่าข่มเหง
เขารำคาญที่บ่นไปใช่กลัวเกรง
คนคุยเบ่งไม่เร่งทำ...ย้ำระอา
แค่อยู่ง่าย...เอื้อน้ำใจ...ให้คนรัก
คำเบาหนักเอ่ยสักนิดคิดหลังหน้า
ติ..ให้เหมาะ เพราะ..ให้ชม สมวาจา
รู้รักษาตึงหย่อน...ก่อนค่อนใคร

  ครูเฒ่า
  11 กรกฎาคม 48
  แค่..ยิ้มให้แม่ทุกวันก็พอ
  แค่..กอดแม่แล้วไม่ต้องพูดอะไร
  เลยก็ได้
  แค่..นึกถึงหน้าแม่ก่อนตัดสินใจ
  ครั้งสำคัญในชีวิต
  แค่..เป็นลูกแม่
  ง่ายๆแค่นั้นเองที่ทำให้
  แม่มีความสุข

  วันแม่ 12 สิงหาคม 2550

  
  I Thank you for kind words
  and encouraging smiles,
  For helping hands, forgiveness   through the hard times.
  My school is small, but there's
  a huge space for friendship,
  Doing my best is the only
  thing I can give.

  ครูเฒ่า

  
  ครูส่งเทียนส่องสว่างนำทางให้
  ลูกก้าวเดินยาวไกลแทบไม่เห็น
  ใช่เรือจ้างให้เหยียบย่ำอย่างลำเค็ญ
  แต่ครูเป็น...ผู้ให้...ด้วยใจจริง

 

 

 

 

“เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ
ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"
พระบรมราโชวาท ณ ภูพานราชนิเวศน์ วันที่ ๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๒๘


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตร “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ”
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2550 เมื่อ 19 สิงหาคม 2551


 

ความเป็นครูบ้านพลอย ไม่ได้รัก และให้ความรู้ วิชาชีวิต แค่เพียงเมื่อลูกยังใส่เครื่องแบบนักเรียนบ้านพลอย แต่ยังห่วงใย ยินดี และเป็นที่ปรึกษารอคอยความเจริญงอกงามของลูกศิษย์จนเติบโต พร้อมจะรับฟังให้กำลังใจ ชี้นำให้เดินทางที่เกิดประโยชน์ ถือเป็นบุญที่ได้เป็นครูในวันนี้ ซึ่งเป็นผลบุญจากที่อาจารย์ของครู เมตตาสั่งสอน ส่งต่อมาอีกทอดหนึ่ง ในวันไหว้ครูซึ่งเป็นวัฒนธรรมงดงามของไทย คุณครูจึงขอน้อมละลึกถึงคุณครูอาจารย์ ที่ให้ความรู้ อบรม สั่งสอน ให้เราเป็นครูที่ดีของลูกศิษย์บ้านพลอยในวันนี้......จึงนบน้อมวันทา....บูชาพระคุณครู ด้วยความเคารพยิ่ง

ประธานนักเรียนปีการศึกษา2561

เริ่มซ้ายมือเริ่มจากซ้ายมือ 1. ด.ช.สิทธินนท์ พูนคล้าย ประธานสีเหลือง ด.ช.วรกริษฐ์ คุณเอนก ประธานนักเรียน 3.ด.ช.ชวิน อังคณิต เลขานุการ 4.ด.ช.ณัฐวรรธน์ จันทร์ห้วย รองประธานนักเรียน 5. ด.ญ.พัชรญาดา สกุลเจริญ ประธานสีแดง 6. ด.ญ.ต้นข้าว วิสุตกุล ประธานสีฟ้า

ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ในหัวข้อ “ความรักจักรวาล : รัก เรียน เพียร ให้”สามเณรชวิน บรรพชาที่วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมภาษาอังกฤษ conversation อนุบาล 2 - ประภมศึกษาปีที่1 - 6 เรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

 
 
 
ด.ช.รัชศร พู่ทองคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านพลอย รับเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ สสวท. ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

 

 

 

It is far better for you to control your attitudes and feelings than to have them control you.
A Thousand Paths to Tranquility-David Baird

 
สงวนลิขสิทธิ์ @2000-7 โรงเรียนบ้านพลอย 51/559-561 ม.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel: 02 533 9722-3 Fax: 02 997 2170 email: office@baanploy.ac.th หรือ admin@baanploy.ac.th