u r here...
BaanployTalk*
u r here... BaanployTalk*

  HIGHLIGHTS

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

- ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

- ปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2560

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา2559

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ปี 2559-2561

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา๔ ปี

ข่าวสารบ้านพลอย ปีการศึกษา 2560

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 4

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปี58

 

เดือนของการรักแม่

รักลูก รักมากเพี้ยง ชีวี รักแม่ รักเท่าที่ รักได้ รักลูก

สุดเพียงนี้ จากใจ แม่นา รักแม่ ถนอมเจ้าไว้ ตราบสิ้นดินฟ้า

 

 

 

 


  ยืดอก...พกถุงผ้า

  
  เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง   ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม   
  แก้ปัญหาโลกร้อน ด้วยการพกถุงผ้า   เมื่อไปจับจ่ายซื้อของถุงผ้าสวยๆ   ก็ช่วยเสริมบุคลิกได้ค่ะเชือกผูกตึงเกินไปเส้นใยขาด
เชือกหย่อนย่อเกินขนาดไม่อาจขึง
คนเราแม้จริงจังดังคำนึง
ต้องรู้ดึงรู้ปล่อยให้คล้อยตาม
จะจุกจิกเอาอย่างใจมิได้สิ้น
หรือหลบริ้นจนพร่องก็ต้องห้าม
โน่นไม่ดีนี่ไม่ได้ใยถือความ
จะให้งามตามครรลอง...ต้องทำเอง
มือเท้าเรายังรับใช้ได้ไม่หมด
ใยมิอดกริยา...ว่าข่มเหง
เขารำคาญที่บ่นไปใช่กลัวเกรง
คนคุยเบ่งไม่เร่งทำ...ย้ำระอา
แค่อยู่ง่าย...เอื้อน้ำใจ...ให้คนรัก
คำเบาหนักเอ่ยสักนิดคิดหลังหน้า
ติ..ให้เหมาะ เพราะ..ให้ชม สมวาจา
รู้รักษาตึงหย่อน...ก่อนค่อนใคร

  ครูเฒ่า
  11 กรกฎาคม 48
  แค่..ยิ้มให้แม่ทุกวันก็พอ
  แค่..กอดแม่แล้วไม่ต้องพูดอะไร
  เลยก็ได้
  แค่..นึกถึงหน้าแม่ก่อนตัดสินใจ
  ครั้งสำคัญในชีวิต
  แค่..เป็นลูกแม่
  ง่ายๆแค่นั้นเองที่ทำให้
  แม่มีความสุข

  วันแม่ 12 สิงหาคม 2550

  
  I Thank you for kind words
  and encouraging smiles,
  For helping hands, forgiveness   through the hard times.
  My school is small, but there's
  a huge space for friendship,
  Doing my best is the only
  thing I can give.

  ครูเฒ่า

  
  ครูส่งเทียนส่องสว่างนำทางให้
  ลูกก้าวเดินยาวไกลแทบไม่เห็น
  ใช่เรือจ้างให้เหยียบย่ำอย่างลำเค็ญ
  แต่ครูเป็น...ผู้ให้...ด้วยใจจริง

 

 

 

 

 

“เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ
ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"
พระบรมราโชวาท ณ ภูพานราชนิเวศน์ วันที่ ๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๒๘


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตร “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ”
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2550 เมื่อ 19 สิงหาคม 2551


ผลสอบO-Net โรงเรียนบ้านพลอย

             ปีการศึกษา 2559นักเรียน ป.6 รุ่น 19 ไปรับเกียรติบัตรคะแนน ONET ปีการศึกษา 2559 ได้ 100 คะแนนเต็ม จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัด 
  

วิชาคณิตศาสตร์ ด.ญ. วริยดา นิติกิจไพบูลย์

วิชาภาษาอังกฤษ ด.ญ. อรียานา วิริยานนท์ 

ผลการสอบ O-Net ปี2558 น่าพอใจอย่างมาก คะแนนเฉลี่ยบ้านพลอยทุกกลุ่มสาระสูงขี้น และสูงกว่าเฉลี่ยของระดับที่ตั้ง จังหวัด สังกัด ภาค และประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสูงขึ้นกว่าปี 2557 มากกว่า 5 % เป็นผลงานความทุ่มเทของคณะครูและนักเรียน ผลเกิดจากโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน

1. เร่งพัฒนาคะแนนคณิตศาสตร์นักเรียน ป.5-6 โดยแบ่งกลุ่มนักเรีียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ(N) ที่เรียนตามหลักสูตรกำหนดและกลุ่มเข้มข้น(I) ที่เรียนเร็วและเสริมเกินหลักสูตรเล็กน้อยเมื่อกลุ่มมีขนาดเล็กลง คุณครูดูแลเอาใจใส่แก้ปัญหาได้ใกล้ชิดมากขึ้น ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขี้นจริงทุกปี โดยคุณครูผู้สอนในปีที่แล้วคัดเลือกนักเรียนตามความพร้อม เหมาะสม และ ตามเกณฑ์ผลการเรียน

2. ICE( Intensive Communocative English Program) ตั้งแต่ปี 2558 คะแนนภาษาอังกฤษO-Net เดิมของเราสูงมากอยู่แล้วทุกปีเมื่อปรับให้เน้นการสื่อสารกับอาจารย์ฝรั่งมากขึ้น ยังผลให้คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษปีนี้ยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีก

3. จัดให้มีชั่วโมงเพิ่มทักษะการสืบค้นด้วยICT ระดับ ป.1-6 โดยเน้นให้นักเรียนใช้เวลาพักกลางวัน ตามตารางเวลากำหนดชั้นเรียนเพิ่มเติมจากวิชาคอมพิวเตอร์ปกติอีกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนการสืบค้นนอกเวลาโดย ICT ในห้องสมุดให้บริการตามปกติทุกวัน

พร้อมหัวใจ...ถวายสักการะในหลวง

ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ดังดวงแก้วแสงเทียนลับดับแขไข
น้าตาท่วมทั่วหล้าสุดอาลัย ฟ้าร้องไห้ ดินร่้า น้าร้าวราน
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติภพ น้อมเคารพพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์
ด้วยภักดี ด้วยหัวใจ ไปชั่วกาล ทรงสถิตในวิมานสราญรมย์
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และ ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านพลอย

วันจันทร์ที่ 31 พฤศจิกายน 2559 เวลา7.40น.

**********************************************************************************************************************************************************************************************

 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนของเราพัฒนาด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง PLC ( Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ) ในแรวการศึกษาแนวศตวรรษที่21 คือคิดคนเดียวทำคนเดียวไม่ได้ผลดีเท่า หลายคนช่วยกันคิดวางแผน(ผู้สอน + mentor + expert + administrator ) นำแผนการสอนแบบ 5 STEPS กลับไปปรับ ปฏิบัติการสอนพร้อมทีมเข้าสังเกตการณ์ แล้วประชุมสะท้อนกลับความคิดอีกรอบ(redesign)อันนี้ใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ที่มีทีมกัลยาณมิตรในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ปีนี้เราตั้งใจจะทำทั้งโรงเรียน (whole school ) ปีละ 4 ครั้ง (ภาคเรียนละสองครั้งต่อคุณครู 1 ท่าน) โรงเรียนเราได้เข้ากลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ ตามแนวพัฒนาครูในจัดการเรียนรูุ้้ของที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯจัดขึ้นด้วย

ความรู้สึกของนักเรียนต่อการทำPLC ของคุณครูปีการศึกษา 2559

*คลิ๊กชมวีดีโอ*การสวดมนต์ทำวัตรเช้าวันพระวันดี


               ทุกเช้าวันพุธ นักเรียนสวดมนต์ได้สงบพร้อมเพรียงและมีสมาธิมากขึ้นเป็นลำดับค่ะ น่าชื่นชม ที่มีความตั้งใจและอดทนดี การทำความดีนั้นแม้ยากลำบาก เราก็ต้อง อดทนบากบั่นทำอยู่ดี  ต่อจากนี้นักเรียนแต่ละระดับชั้นจะสลับกันขึ้นเวทีนำสวดมนต์ด้วย  หวังว่าทุกคนได้เกิดความสุขใจที่ได้ทำสิ่งดีนะคะ จะติดขัดตรงที่เราเสียเวลาจัด แถวเพื่อไม่ให้ตากแดด  แต่นักเรียนก็เรียนรู้ในการแก้ปัญหาได้เองดีขึ้น
              ช่วงเช้าถ้าผู้ปกครองนั่งคุยกันอยู่แถวด้านหน้าโรงเรียนอยู่แล้ว ก็เรียนเชิญมาสวดมนต์หรือทำสมาธิพร้อมกับนักเรียนได้(มีหนังสือสวดมนต์ให้ขอยืมนะคะ) เรามา เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยกัน  เด็กๆจะรู้สึกดีมากที่คุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมเช่นเดียวกัน  ส่วนนักเรียนที่ถือศาสนาอื่น แม้ไม่สวดมนต์ ก็สามารถทำสมาธิหรือสวดตามความเชื่ อของตนเองไปด้วยได้
              การใส่บาตรอาหารแห้งจะมีทุกวันพุธแรกของเดือนนะคะ เดือนละครั้ง ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ทำบุญร่วมกัน สาธุ..สาธุ..สาธุ


กิจกรรมประถม ปี2559

กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เรื่องPaint เสื้อ

กิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่องการชั่ง กิจกรรม TLLM วันนี้เด็ก ๆ ทำที่คั่นหนังสือ
กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ตอน ตัวละครในวรรณคดีไทย    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ไปทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน    
คณะคนทำคนดู เรื่องประชาคมอาเซียน    
กิจกรรมไหว้ครู    

 

 

 
กิจกรรมอนุบาล ปี2559
กิจกรรมมการฝึกทักษะของกล้ามเนื้อ กิจกรรมการฝึกทักษะการทรงตัว
กิจกรรมการบทบาทสมมุติ กิจกรรมการทดลองอนุบาล2

กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ

กับอาจารย์ Dustin

อนุบาล1

ฝึกกล้ามเนื้อมือโดยการทำสไลม์

น้องอนุบาล1

เรียนรู้เรื่องไข่และช่วยกันทำขนมแสนอร่อย

เตรียมอนุบาล

ทำงานศิลปะ

อนุบาล2 ทดลองการเกิดรุ้งจากการเป่าฟองสบู่ดูสีของรุ้ง

   
       
กิจกรรมทัศนศึกษา ปี2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงผลิตเหรียญกษาปณ์แห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

   
       
       
       

 

 

ชมรมผู้ปกครอง ปี 2559

           ผู้ปกครองมาสอนทำดอกมะลิ

....มือลูกน้อย...บรรจงร้อย...ด้วยใจรัก

ได้ประจักษ์...มะลิงาม...ตามสมัย

เตรียมให้แม่...รักที่หนึ่ง...สุดหัวใจ

ยิ่งกว่าใคร...รักแม่...แน่แท้เอย.......

 


การตรวจติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา

                     การเตรียมเอกสารก่อนการประเมินติดตามคุณภาพการศึกษาเมื่อวาน ซึ่งเลื่อนกำหนดวันประเมินให้เร็วขึ้น 1 วัน คุณครูใช้นโยบายสามัคคีคือพลัง กิจกรรมวันแม่ ปี2559

                


กิจกรรมจิตอาษา

                              ตัวแทนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านพลอย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันแม่ ณ สถานพักคนชราสตรี ต.บ้านใหม่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม ผลไม้ มอบถุงของใช้จำเป็น อีกทั้งจัดการแสดงสวยๆไปให้คุณย่าคุณยายชม แบ่งปันรอยยิ้ม ความสุข กันและกัน  

  

กิจกรรมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แม่ค้าขายปุ๋ยชีวภาพค่ะ ผลิตเองกับมือ จัดจำหน่ายเอง ปุ๋ยเข้มข้น คุณภาพดี ต้นไม้งอกงาม มีที่บ้านพลอยเท่านั้น มีกำไรเท่าไรบริจาคการกุศลท ั้งหมดค่ะ
                  
  

กิจกรรม เรื่องกระดาษด้านที่สาม.....เพื่อเด็กพิการทางสายตา

       ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันบริจาคกระดาษประมาณ A4 ที่ใช้แล้วทั้งสองด้าน ความหนา 70 กรัม ขึ้นไป ที่ไม่มีรอยยับ รอยพับ ไม่ใช่กระดาษใบปลิว       
และไม่ใช่กระดาษโปสเตอร์แข็ง เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนสอนเด็กพิการ ใช้เป็นกระดาษสำหรับเด็กๆทำปรุอักษรเบรลล์ ใช้สำหรับเรียนหนังสือ ได้ประโยชน์มากมายกว่า
 เอาไปขาย ชั่งได้กิโลกรัมละไม่กี่บาทและไม่เป็นขยะสิ้นเปลืองทรัพยากรด้วย โรงเรียนจะทำกล่องวางไว้ให้ที่หน้าโรงเรียนเพื่อรับกระดาษดีดีที่ใช้แล้วจากทางบ้าน       
 และคุณครู เพื่อขอรับบริจาคต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ดังเช่นทำมาทุกปี โดยได้นำกระดาษไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตามบอดช่วงปิดเทอมเรียบร้อยแล้วค่ะ       
มีหนังสือตอบขอบคุณมาจากโรงเรียนสอนคนตาบอด เราร่วมกันทำสิ่งดีดีให้สังคมนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
                                             กระดาษดีดี        ที่เขียนสองด้าน              ยังประโยชน์ใช้งาน         คนพิการทั้งหลาย
                             กระดาษด้านที่สาม              เขียนความตามสบาย      อักษรเบรลล์ปรุได้           ดวงตาไม่มืดมน
                                             ขอรับบริจาค      กระดาษไม่ยับ                ไม่มีรอยพับ                    ไม่บางไม่ย่น
                             ให้เด็กพิการสายตา             เขียนเรียนทุกคน             แถมขยะไม่ล้น                ช่วยคนมากมาย
                                             เกิดมาแล้วหนอ   อย่ารอฟ้าลิขิต                ทำดีวันละนิด                  เบิกจิตสุขได้
                             คนละไม้คนละมือ                ถือปันกันไป                    เด็กตาบอดรอน้ำใจ          คนไทยด้วยกัน      
                                          
 
     
         
 
     
         

 
     
    


ครูบ้านพลอย
 
     
           สำหรับครูบ้านพลอย สิ่งที่น่ายินดีอย่างหนึ่งคือ ข่าวความสำเร็จของลูกศิษย์ ทั้งด้านการเรียน และชีวิตส่วนตัวผลงานของครู.... ตอนที่ลูกยังเล็กอยู่โรงเรียนหลายคน
 อาจมองเห็นภาพไม่ชัดเจน เมื่อผ่านเวลายาวนาน ในที่สุดจะพบว่าผลของการปลูกกล้วยไม้การศึกษานี้งอกงามน่าชื่นชมยิ่งนัก การสร้างพื้นฐานมั่นคงวัยเริ่มต้นมีความ
สำคัญมาก ข่าวสารฉบับนี้ มีข่าวน่ายินดีจากลูกศิษย์ของเราพร้อมกับข่าวรางวัลของครูบ้านพลอยเราภูมิใจที่เป็นครูมืออาชีพค่ะ
เราเป็นที่หนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษา

                  จากการสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 ปีที่แล้ว(ปีการศึกษา 2551) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ได้แจ้งทาง
 โรงเรียนว่า นักเรียน ป.6 ของโรงเรียนบ้านพลอย ทำคะแนนสอบO-Netเป็นอันดับ 1 ในเขตปทุมธานีเขต 1 ทุกวิชาที่จัดสอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร
์และภาษาไทย และทางสพท. เชิญให้คุณครูผู้สอน ได้แก่ ครูกุลธร พูลทวี ครูวาสนา บุญยงค์ ครูพิมพ์ใจ บุญสุข และครูนีรดา สินธ์สมุทร ไปรับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ(มอบโล่ 3 อันดับ เราเป็นอันดับ 1) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4       
 ท่านผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่งคุณครูบ้านพลอยทุกคน ล้วนเป็นครูที่มีความสามารถ ตั้งใจสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน       
ยืนหยัดตามหลักการศึกษาที่ถูกต้อง เน้นทักษะการคิด เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติก่อนการท่องจำ ครูบ้านพลอยทำงานด้วยสำนึกจิตวิญญาณความเป็นครู รางวัลนี้
จึงถือเป็นรางวัลของครูบ้านพลอยทุกคนด้วย

บัณฑิตเกียรตินิยม....ศิษย์รุ่นแรก

 

                  น.ส. มณฑิชา ใจอารีย์ (จูน) ลูกศิษย์บ้านพลอย รุ่นแรก รุ่นเสี่ยง.. รุ่นบุกเบิก.. รุ่นหมีทดลองของครู เรียนบ้านพลอยมาตั้งแต่อนุบาล1-ป.6 ตั้งแต่โรงเรียน
ยังปูพื้นกระเบื้องยังไม่เสร็จ วันนี้จบศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 เอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยมหิดล คุณแม่พามาขอบคุณครูบ้านพลอยที่สอน วางพื้นฐาน มั่นคงให้ลูกจนมีความสำเร็จวันนี้ คุณแม่บอกว่า เชื่อแล้วว่า คำครหาว่าไม่เร่งเรียนแล้วไม่เก่ง อ่อนวิชาการนั้นตรงกันข้ามกันเลย คุณแม่ดีใจที่แน่วแน่ไม่ได้ไป ตามกระแส ยิ่งภาษาอังกฤษได้พื้นฐานจากบ้านพลอยไปช่วยตอนเรียนมัธยมฯต้นได้มากโข ตอนจูนมาโรงเรียนเป็นน้องอนุบาลใหม่ๆ เวลาร้องไห้ครูจันทร์ตรีกับครูวัลภา เค้าอุ้มกันมา ครูวาสนา ครูผ่องศรี ครูยิ่งยงค์ ครูศักดิ์สินาม ครูสุมิตรา ก็อุ้มมา..เอ๊ย...สอนมาหมด เอ้า....พวกเราเป็นครูที่เก่งมากๆ สมัยเรียนบ้านพลอย จูนไม่เคยเรียนพิเศษ ไม่กวดวิชา จูนเรียนบัลเล่ต์ ทำกิจกรรม ร่วมแสดงงานโรงเรียนทุกปีจนจบ ป.6 เรียนต่อกับ พี่โอ๋จนจบเกรด 8 และเรียนINTERMEDIATEต่อ ตลอดเวลาที่เรียนปริญญาตรี ก็สอนบัลเล่ต์ที่ KPN วันเสาร์อาทิตย์ด้วยตอนเรียนมัธยมฯเตรียมอุดมฯ พัฒนาการ จูนอยู่ห้องKING สายวิทยาศาสตร์ สอบได้เกรด 4 ตลอด ได้ที่ 1-2 มาเสมอ คุณแม่และจูน จะโทรมาส่งข่าว(และบ่น) หรือปรึกษาเรื่องเรียน บ้างเป็นระยะ พอจะเข้ามหาวิทยาลัย คุณแม่และจูนขอปรึกษาว่า จะเรียนต่อคณะอะไรดี แม้เรียนมาสายวิทย์แต่ไม่อยากเรียน วิทย์ต่อ จึงถามว่า มีความสุขที่จะเรียนอะไร ชอบวิชาอะไร จูนชอบภาษาอังกฤษ ตั้งแต่นั้น จูนก็เรียนด้านภาษาจนจบปริญญาตรี ได้ไปฝึกงานที่อเมริกา 2 ครั้ง ช่วงปิดเทอม ด้วยจูนกำลังเรียนปริญญาโทที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯอยู่ แต่จะไปเรียนต่อปริญญาโท CREATIVE WRITING ที่ มหาวิทยาลัยSUSSEX ประเทศอังกฤษเ
ดือนหน้า กลับมาก็คงจะมาเป็นอาจารย์ ครูบ้านพลอยที่สอนจูนมาทุกคนภูมิใจมาก .....หูยยย....เก่งๆๆๆ ลูกศิษย์บ้านพลอยส่วนมาก เมื่อเข้า ม.1ได้ เข้ามหาวิทยาลัยได้ เรียนจบอะไร ก็จะมาบบอกครูให้ชื่นชม นอกเหนือจากการแวะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวเสมอ บางทีมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาครู ด้วยความรู้สึกว่า ที่นี่มีคนที่ห่วงใย สนใจทุกข์สุข รอความสำเร็จของพวกเค้าอยู่ เราผูกพันเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆใส่บาตรอาหารแห้ง
กิจกรรมที่เราทำเป็นประจำทุกเดือน คือการใส่บาตรอาหารแห้ง ประมาณวันพฤหัสบดีแรกของเดือน และการฟังเทศน
์วันจันทร์เดือนละครั้ง เด็กๆได้ร่วมใส่บาตร พร้อมผู้ปกครอง และคุณครู ลูกรู้จักการเสียสละ การเป็นผู้ให้ มีส่วนร่วม
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่ง ขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนด้วยค่ะ
เดือนกันยายนนี้ ใส่บาตรวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายนนะคะผู้ปกครองอาสาฯ

            คุณพ่อตั้ว สท.คุณ นิพัฒน์ เที่ยงตรง สภาเทศบาล ตำบลหลักหก จะกรุณาเป็นวิทยากรบรรยายให้นักเรียน ป.6 เรียนรู้จักท้องถิ่นของตนเอง ในเรื่อง โครงการ
ชุมชนพอเพียง ขอขอบพระคุณคุณพ่อตั้วมากค่ะที่ช่วยงานโรงเรียนหลายอย่างจริงๆบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญของสถานศึกษาก็คือผู้ปกครองนักเรียนนี่ละค่ะ
เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ที่รู้จริงในหัวข้อเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ โรงเรียนจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีความรู้ด้านต่างๆ และสามารถจะมาให้ความรู้นักเรียนได้
มาช่วยกันนะคะ เราช่วยกันสร้างเด็กๆไทยที่มองเห็นโลกกว้างมากกว่าเรียนแค่ในห้องเรียนในตำราในหลักสูตรคนละไม้ละมือโรงเรียนยินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดประตู
ูแบ่งปันความรู้จากผู้ปกครองสู่ลูกศิษย์เราตลอดเวลาตามปกติทุกปีที่ผ่านมา ความสำเร็จต่างๆของโรงเรียน เช่น การประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสมศ.ทั้ง
สองครั้ง การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือระหว่างทางบ้านและทางโรงเรียน คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
และชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอย ลงมือช่วยเหลือ มีส่วนในการจัดกิจกรรม มีศรัทธาและให้มิตรไมตรีกับโรงเรียนและคุณครูอย่างยิ่งทุกๆปี โดยเฉพาะในปีที่มีการประเมินต่างๆผู้ปกครองเก่าและใหม่ต่างมาแสดงตนให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ด้วยใจรักโรงเรียนตอบคำถามกันอย่างผู้รู้และทำงาน
จริงจนกรรมการบางท่านถึงกับออกปากว่า โรงเรียนนี้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและรักโรงเรียนมาก ซึ่งคุณครูทุกคนซาบซึ้งใจอย่างยิ่งตอนนี้ได้ข่าวดีแว่วๆมาว่า ชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอยปีนี้ที่ทีแรกเหมือนจะแผ่วๆรวมกันไม่ได้สักทีตอนนี้คุณอารยาพิบูลกนกพงศ์กรรมการสถานศึกษาได้ประสาน
ผู้ปกครองหลายท่านที่เคยทำงานและรอเปิดโอกาสให้คนใหม่มาทำบ้างนั้นให้กลับมาช่วยกันฟอร์มคณะทำงานให้ได้อีกครั้งรวมกับผู้ปกครองใหม่ ดีใจจริงๆเลย
ทีแรกกำลังเศร้าว่า วอล์คแรลลี่อนุบาลปีนี้ ท่าทางคุณครูจะทำโดยลำพังเสียละมังตอนนี้ชักมีความหวังรำไรๆแล้ว ขอขอบพระคุณค่ะ

 


                 

การมีจิตอาสา การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

                  เราอยากให้ลูกๆเราเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน มีงานหลายอย่างที่นักเรียนอาสาทำ
ได้ที่โรงเรียนซึ่งประกาศไว้เช่น การประกาศเรียกนักเรียน การอ่านข่าวเสียงตามสาย การเก็บหนังสือห้องสมุด การดูแลบริเวณ
เล่นต่างๆ การเก็บที่นอนให้น้องอนุบาล ฯลฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็ช่วยกันทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ห้องเรียน ของใช้
 ของเล่น ทั่วไป ป้องกันโรคหวัดที่กำลังระบาด นับเป็นความดีส่วนหนึ่งของจิตอาสาค่ะ และนอกจากนี้ เรายังอยากให้นักเรียนไหว้สวย
พูดจาไพเราะ มีน้ำใจ มี สัมมาคารวะ มีวินัยในตนเอง ไม่ต้องให้บอกย้ำเตือนซ้ำๆเมื่อลูกอยู่ที่บ้าน คุณครูก็อยากแน่ใจว่าลูกๆ
จะมีจิตอาสาที่บ้านด้วย เช่นช่วยคุณแม่ทำงาน ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม หรือศาสนาที่ถูกต้อง ดังนั้น ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาจะส่งสมุดบันทึกความดีที่ลูกทำ ไปให้ผู้ปกครองเช็คตามความเป็นจริงเดือนละครั้ง ลงนามผู้ปกครอง
และนำมาให้คุณครลงเป็นบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน และหากนักเรียนคนใดได้รับการประเมินการทำความดีที่บ้าน
มากที่สุดจากที่บ้านในแต่ละห้องของแต่ละเดือนก็จะไปเพิ่มแต้มสีให้กับบ้านสีของตนเองได้คนละ 5 คะแนน ด้วย จึงขอความกรุณา
ผู้ปกครองเช็คตามรายการที่คุณครูเขียนไว้ตามพฤติกรรมที่นักเรียนทำจริงลงนามกำกับ (ห้ามนักเรียนเขียนเองนะคะ) และส่งกลับ
 มาให้คุณครูทุกครั้งด้วยค่ะ ขอบพระคุณในความร่วมมือ

กิจกรรมพัฒนานักเรียน


                  นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเรียนในห้องแล้ว เราจะมีกิจกรรมการไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ใช้งบประมาณ
      พัฒนาผู้เรียนด้วย มีกิจกรรมอื่นรวมในงบประมาณนี้ เช่น กิจกรรมวิชาการ สารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม) โดยเบื้องต้น
      ค่าใช้จ่าย และค่าเดินทางไปทัศนศึกษาโดยจะใช้งบประมาณดังกล่าวก่อนโดยคิดรวมกันเป็นค่าใช้จ่ายระดับชั้น
      ไม่ได้คิดรายบุคคล หากต้องใช้เกินงบประมาณ หรือไม่อยู่ในงบประมาณจึงแจ้งขออนุญาตเก็บเงินเพิ่มการไป
      ทัศนศึกษาเท่าที่โรงเรียนกำหนดเบื้องต้น ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ดังนี้(วันที่ยังไม่แน่นอน ขึ้นกับการจองสถานที่ และกำหนดว่างของโรงเรียน)

            กิจกรรมวอล์คแรลลี่พิพิธภัณฑ์เด็ก อังคาร 14 ก.ค. ป.1-2 และ พุธ 15 ก.ค. อนุบาล ๒-๓
            สวนสัตว์ดุสิต อนุบาล 1
            พิพิธภัณฑ์ข้าว ป.3
            พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ป.4
            อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา ป.5            
            โครงการในพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ป.6 จันทร์ที่ 23 พ.ย.
                  นอกจากนี้ ยังมี การออกค่ายลูกเสือ ป.4-6 กิจกรรมการแสดงละครจากคณะคนทำคนดู เกี่ยวกับวรรณคดีไทย การเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความ
            รู้นักเรียน ซึ่งจะรวมในงบประมาณนี้เบื้องต้นก่อน จนกว่าจะครบงบประมาณ หากมีกิจกรรมเกินกว่านี้และเกินงบประมาณ
            จึงจะแจ้งเก็บเงินเพิ่มเติมนะคะ


คนเก่งบ้านพลอย..สอบเสริมปัญญา


                     

 

          

 

วันเด็ก


                  วันเด็กปีนี้คึกคักเช่นเคย คุณครูช่วยกันจัดกิจกรรมวันเด็กสนุกๆให้เด็กๆ และยังได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมกับนักเรียนเป็นกันเอง พร้อมได้รับของ
      แจกรางวัลเกมต่างๆมาจากผู้ปกครองสมทบให้กับที่โรงเรียนเตรียมไว้ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยกันสมทบรางวัลนะคะ เด็กๆได้ทานหวานเย็น
      และขนมครกไข่นกกระทา ฝีมือคุณครูลงทุนลงแรงช่วยกันทำเองด้วย มีเกมต่างๆที่คุณครูจัดให้เด็กๆ(และคุณครูหัวใจเด็ก)
      เล่นสนุกด้วยกัน เก้าอี้ดนตรี กินวิบาก เหยียบลูกโป่ง เป็นต้น ครูศักดิ์สินามเป็นพิธีกรตลอดรายการ ขอขอบคุณคุณครูค่ะ

วงดุริยางค์


                  ขอแนะนำวงดุริยางค์อาสาของโรงเรียนปีการศึกษา 2551 ที่ทำหน้าที่แข็งขัน มีความมานะฝีกซ้อม รับผิดชอบหน้าที่
      ตั้งแต่การบรรเลงเพลงชาติทุกเช้า นำขบวนในงานกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนต่างๆ เช่น กีฬาสี ฟุตบอล เป็นต้น
      และขอขอบคุณโดยครูอำนาจ ประจงแต่ง ที่ดูแลฝึกสอนวงดุริยางค์ทุกปีด้วยค่ะ

 

ทำบุญโรงเรียน 14 มกราคม


                  ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ร่วมทำบุญโรงเรียนเมื่อวันพุธที่ 14 มกราคมค่ะ นักเรียนที่ไม่ติดเรียน Conversation ก็ได้ลงมาร่วมทำบุญฟังพระสวด
      เลี้ยงพระเพลพร้อมกันด้วย โรงเรียนได้รับเงินร่วมทำบุญจากผู้ปกครอง ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ด.ช. ยศกร ด.ญ กฤติกา ไชยนาน
      และ ด.ญ. พันธิตรา สักการ์เวช เพ็งคำศรี รวมเป็นเงิน 1,400 บาท ได้ถวายพระแล้วค่ะ และผู้ปกครอง ด.ช. ณัฐพล กิจสถิตย์
      ได้นำอาหารมาร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ขออนุโทนาด้วยนะคะ ดีใจที่ได้ทำบุญร่วมกับทุกท่านค่ะ


ผู้บริหารและครูดีเด่น

 

                  วันเสาร์ที่ 30 มกราคม ผอ.บ้านพลอย ครูภัทรพร และ ครูศักดิ์สินาม รับโล่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น
      โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มีคุณครูไปร่วมงานกัน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองกรุณา
      แสดงความยินดีด้วยนะคะ 

 

 

 

 

 


 

บรรพชาสามเณร

 

                  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาปทุมธานี ร่วมกับวัดสายไหม จัดการบรรพชาสามเณรและการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล 28-30พฤศจิกายน ทางโรงเรียนได้รับเงินร่วมเป็น
เจ้าภาพจากผู้ปกครองทั้งสิ้น 8 , 300 บาท โดยได้ส่งไปให ้สมาคมฯ
แล้ว โรงเรียนของเรา มีนักเรียนร่วมบรรพชา 3 คน ได้แก่
ด.ช. สุภัช ศรีมาโนชญ์ ด.ช. ปวริศ ขุมจันทร์ และด.ช. นิติพัฒน์ ใจดี ชั้น ป. 6

อนึ่ง เดิมเป้าหมายคือการบรรพชาสามเณร 99 รูป แต่มีนักเรียนสมัครกว่าสามร้อยคน
ทางสมาคมฯขอให้แต่ละโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาเณรรูปละ 1 , 000 บาท โรงเรียนจึง
เป็นเจ้าภาพบรรพชาลูกศิษย์เรา 3 คน เป็นเงิน 3 , 000 บาทการบรรพชาเสร็จสิ้นแล้วด้วยดี
จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

 

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา            ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านพลอย ได้ร่วมกันใส่บาตร ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
มีการรำถวายพระพรงดงามมาก(สอนและฝึกซ้อมโดยคุณครูวิจิตรา) การร้องเพลงของนักเรียน การอ่านบทความเกี่ยวกับพ่อ นักเรียนป.6
ไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดรังสิต เราล้วนเต็มใจด้วยความเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์ของชาติไทย

 

ค่ายลูกเสือ ป.4-6

 


                  ลูกเสือและเนตรนารีเสร็จสิ้นภารกิจการออกค่ายเมื่อ 8-9 ธันวาคม อากาศกำลังเย็นสบายทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน กินอยู่อย่างง่ายและฝึกภาคปฏิบัติความรู้ที่เรียนมา ตอนกลางคืนมีการแสดง campfire ผู้ปกครองมาร่วมชมกิจกรรมช่วงค่ำเช่นกัน แถมด้วยการเล่นสวนสนุก
ลูกเสือเนตรนารีมันส์ส์...เต็มที่ จน(คุณครู)เหนื่อยหมดแรง.....วันรุ่งขึ้นก่อนกลับบ้าน ยังได้เล่นสวนน้ำนิดหน่อยอีกด้วย

 

ทัศนศึกษา โครงการส่วนพระองค์


                     วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พี่ๆป.6 มีโอกาสไปทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นที่อิจฉาของน้องๆ ได้ชิมผลิตผลในโครงการฯ
แถมได้ความรู้มากมาย เด็กๆเข้าใจชัดแจ้งว่า ในหลวงของเราทรงพระปรีชาในการค้นคว้าสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์อย่างไร
เหตุใดคนไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์มากมาย ซึ่งโรงเรียนจะจัดโครงการนี้ให้นักเรียน ป.6 ได้ไปทุกปี


ลอยกระทง

                     ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมนำอุปกรณ์ต่างๆในวันวัฒนธรรมไทยมาในงาน ขอขอบพระคุณชมรมผู้ปกครองอาสาฯทุกท่านที่มาช่วยกันจัดฐานให้เด็กๆ 1 ฐาน มีของชิมของเล่นหลากหลายได้รับรางวัลจากผู้ปกครองช่วยๆกันจัดขอกันมา แถมแต่งกายชุดไทยกันงดงามมาร่วมกันจัดงานแข็งขันค่ะ ขอบคุณคุณครู และขอบใจพี่ๆ ป.5-6 ที่มาจัดกิจกรรมฐานอื่นให้น้องๆ ได้ความรู้ ฐานการละเล่นของไทย ได้เล่นหมากเก็บ หมากตักฯลฯ ฐานทำกระทง ฐานวัฒนธรรมดิเกฮูลู(ฝีมือครูวิจิตรา เค้าสอน รำได้เก่งถูกใจ ผ.อ. จริงจิ๊ง...)

เรารับเกียรติบัตรจากสพฐ.

 


             เมื่อ วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรจาก
กระทรวงศีกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอย
ในนามผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน เนื่องในการได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
“ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 ” ท่ามกลางการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปทุมธานี เขต 1 เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

 

การแสดงความยินดี รางวัลพระราชทาน

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
ได้มีหนังสือราชการที่ ศธ. 04004/4842 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่โรงเรียนบ้านพลอย ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550
ความว่า..

                                    “ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานรางวัลแก่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ณ ศาลาดุสิตาลัย และ โรงเรียนของท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยนั้น

                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ขอชื่นชมยินดีกับท่าน คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่ได้อุตสาหะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทั้งด้านวิชาการ
และสังคมจนได้รับรางวัลพระราชทาน ถือเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงยิ่ง และขอให้รักษาความดีนี้ให้ยั่งยืนสืบไป ”

            นอกจากนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่ทั้งหมด
เมื่อ 4 กันยายน 2551 และกล่าวแสดงความยินดีในการที่โรงเรียนบ้านพลอย ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 โดยได้ให้กำลังใจโรงเรียนอื่นๆในความพยายามพัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่การรับการประเมินในปีการศึกษานี้เช่นเดียวกัน

 

ความรู้สึกนักเรียน...ในโอกาสที่โรงเรียนรับพระราชทานรางวัล


                  ....ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก และภูมิใจที่เป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้กับโรงเรียน ฉันจึงซักซ้อมการนำเสนองานต่างๆเพื่อ
ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุด ฉันฝึกซ้อมทุกวัน....

.                  ....ฉันเชื่อว่า ในวันนั้นเด็กนักเรียนและครูทุกคนทำหน้าที่ได้เต็มที่อย่างที่สุดแล้ว จนได้รู้ว่า โรงเรียนของเราได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ฉันประหลาดใจมาก และดีใจมากๆ เพราะโรงเรียนที่อื่นใช้เวลาเตรียมตัวมาหลายปี แต่โรงเรียนของเราเตรียมตัวกันไม่ถึง 1 ปีเลย วันนั้น จึงเป็นวันดีที่สุด

                                                      ...รู้สึกภูมิใจอย่างที่สุด จนรู้สึกหายเหนื่อยไปโดยปริยาย

                                                      ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ป.6

                  ครั้งแรกที่ที่ฉันรู้ว่าโรงเรียนบ้านพลอยได้รับรางวัล ฉันยิ่งตื่นเต้ามากกว่าเดิม หัวใจนี่เต้นตุบๆเลย พอประถม 6 ถ่ายรูปเสร็จ
 ท่านผู้อำนวยการเปิดรางวัลให้ดู ฉันเห็นแสงสีทองจากรางวัลเหมือนเป็นบุญตาของฉัน วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เป็นวันที่โลกจะได้รู้ว่า
โรงเรียนบ้านพลอยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ....

                                                ..... ฉันภูมิใจมากที่โรงเรียนของเราได้รับรางวัล ซึ่งไม่ได้มาจากคุณครูหรือท่านผู้อำนวยการ แต่มาจากทุกคนที่ช่วยกัน

                                                ด.ช. เขตสิน จูจันทร์ ป.6

                                          ....ฉันภูมิใจมากที่ได้เห็นรางวัลพระราชทานที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อของคุณครู ท่านอาจารย์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอยทุกคน...

              ....ฉันมีแรงในการเป็นตัวแทนไปแห่เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าโรงเรียนบ้านพลอยได้รับเป็นโรงเรียนพระราชทานที่สมเด็จพระเทพฯพระราชทานให้
และฉันก็เป็นคนที่โชคดีที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอย รางวัลอาจเป็นแค่ใบเกียรติบัตรเล็กๆ แต่มีความหมายสำหรับทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนบ้านพลอย...

                                                ด.ญ. ชัญญา ชุมภูนุช ป.6

ภาพที่เห็น สิ่งที่พบ ผู้คนที่เจอ.... เนื่องในการรับรางวัลพระราชทาน

                  แม้ว่าเราทุกคนเหน็ดเหนื่อย ในสัปดาห์ที่เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลและการฉลองนั้นได้มองเห็นแววตาที่ปลื้มปิติและยินดีของคุณครู ที่ต่างยิ้ม
หัวเราะ พูดคุยกันอย่างมีความสุข ร้องเพลง เสมือนที่สุดการรอคอยมาถึงแล้ว นักเรียนยินดีร่วมทำหน้าที่ฉลองรางวัล เพราะรู้ดีว่า
รางวัลนี้คือผลงานของพวกเขาด้วย ทั้งเหนื่อย ทั้งร้อน แต่เต็มใจประกาศความยินดีให้ผู้คนรับรู้ ผู้ปกครองเก่าและปัจจุบันต่างแสดงน้ำใจไมตรีล้นเหลือ
บ้างก็ร่วมหรือช่วยคุณครูจัดงานฉลองหลายอย่างคนละไม้ละมือ เอ่ยนามไม่หมด ร่วมขบวนแห่ ร่วมการแสดงฉันท์มิตรฯลฯ ผู้ปกครองยิ้มให้และบอกว่า
ยินดีด้วย เราสมควรได้รับรางวัลนี้แล้ว ขอให้เป็นที่พึ่งให้เด็กๆมาเรียนรู้อย่างมีความสุขในโรงเรียนอย่างนี้ต่อๆไปทุกรุ่น ซึ่งเป็นความสุขของ
คุณพ่อคุณแม่ด้วย ....รู้สึกขอบคุณน้ำใจงามๆ...จริงๆน้า....

วันวิทยาศาสตร์

 

 

                  คุณครูประถมศึกษา และ นักเรียน ช่วยกันจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียน บ่ายวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม
พอดีช่วงเวลาใกล้ๆกับการเตรียมการวันเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเกียรติบัตรโรงเรียน ก็ทำให้มีเวลา
เตรียมงานไม่มากอย่างที่เคย แต่คุณครูก็หวังว่า เด็กๆคงไปนำประสบการณ์ต่างๆ
ที่ได้ไปต่อยอดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ต่อไป ขอขอบคุณคุณครูที่ช่วยงานเตรียมงานค่ะ

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ...ของเรา

      การอัญเชิญเกียรติบัตรนักเรียนถ่ายภาพกับเกียรติบัตรผู้ปกครองแสดงความยินดีในวันแรกที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตร

 

 

 

 

                                                เป็นความปลื้มปิติของพวกเรา ที่ตัวแทนของโรงเรียนได ้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเมื่อ 19 ส.ค.  2551 ทรงมีพระราโชวาทตอนหนึ่งที่สำคัญว่า “...            
                                                                       การจัดการศึกษาที่ดีนั้นนอกจากจะต้องพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถทางวิชาการแล้วยังต้องปลูกฝังสร้างเสริม       
             ความสามารถในด้านอื่นๆให้สมบูรณ์ด้วย เป็นต้นว่าความสามารถในการแยกแยะผิดถูกดีชั่วความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ์
         และความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปในทางที่ดีสร้างสรรค์
ตลอดจนสามารถในการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข.... ”       
                        ครูบ้านพลอยรับใส่เกล้าฯ และจะนำไปอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เราต่อไป

ขบวนถือป้าย ...วุ๊ย..ร้อนจังค๊าบบบ...คุณครู


                  พิธีการประกาศ “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ” ได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย เราได้ไปแห่กัน ร้อนแดดแต่สนุกสนาน โดยในที่สุด ได้ความอนุเคราะห์วง โยธวาทิตที่เข้มแข็งมีวินัยน่าชื่นชมจากโรงเรียนธัญบุรี มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลตามเส้นทางที่แห่ ขอบใจเด็กๆ ที่ตากแดดร้อนไปเดินแห่รางวัล น่าประทับใจ แดดร้อนหนักหนา เด็กๆทุกคนไปด้วยใจ ยิ้มแย้มให้ผู้คนที่เดินผ่าน ผู้ปกครองที่ตกแต่งรถตามร่วมไปกับขบวนแห่ไม่ยั่นแดดไปกับเราตลอดทาง ช่วยดูแลเด็กๆ บ้างก็ลงเดินไปกับลูกๆและคุณครู อาบเหงื่อกันไป เพื่อประกาศความสำเร็จของเราร่วมกันให้ชุมชนรับทราบ เรารักกันจริง ขอบคุณหลายๆ ช่วงเที่ยง พี่ๆโรงเรียนธัญบุรียัง
แสดงดนตรีวงโยธวาทิตให้นักเรียนบ้านพลอยทุกคนชมสดๆ กลางลานอนุบาลพี่ๆเก่งจริงเลยคุณครูได้รับการแสดง ความยินดีมากมายจากชมรมผู้ปกครองอาสาฯ ผู้ปกครองเก่าและปัจจุบัน และอีกหลายท่าน ทั้งดอกไม้ การตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ นำอาหารมาร่วมงานเลี้ยง มาจัดดอกไม้ในงานให้ ช่วยตกแต่งโต๊ะ
หนังสือ ฯลฯ และ ส่งยิ้มหวานๆแสดงความยินดีให้กำลังใจและชื่นชม เป็นกำลังใจดีเหลือเกิน เราทุกคนได้รับไว้ด้วยความซาบซึ้งยิ่งผู้ให้เกียรติมายินดีกับเรางานฉลอง เช่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชน ปทุมธานี รศ. ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ. พเยาว์ ยินดีสุข จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านพลอย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่างๆ ชมรมผู้ปกครองฯ ตัวแทนผู้ปกครองตั้งแต่รุ่นแรก(แย้ม) เป็นต้น มีการแสดงเล็กๆน้อยๆของนักเรียน ศิษย์เก่า และ highlight ท้ายงานด้วยการแสดงของคุณครู เรียกเสียงกรี๊ด..กรี๊ด...สนั่น....

สาวงามบ้านพลอยในขบวนแห่ วงโยธวาทิต ร.ร. ธัญบุรี ..เค้าเด็ดจริงๆ รถแห่เกียรติบัตรพระราชทาน

การแสดงในงานฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน (นาฎศิลป์ทั้งหมดฝึกสอนโดยคุณครู วิจิตรา ผาดนอก)

                  รำไทยชุดวิจิตรการบ้านพลอย ด.ญ พิมไหม วงศ์จันทร์ ด.ญ วรินทิพย์ บัวจะมะ ด.ญ. วริษา หังสพฤกษ์ ด.ญ. อภิญญาดา ตั้งกิจถาวร
ด.ญ. ฐารฏา ประเสริฐสังข์ ด.ญ. ถิรดา พิบูลกนกพงศ์ ด.ญ. เคลี แคนนอน ด.ญ. วาเนสา แคนนอนการแสดงลูกทุ่ง
เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ นักร้อง ด.ญ.อภิญญา งามเสงี่ยม แดนเซอร์ ด.ญ.บุษย์น้ำทอง ศิวากุล ด.ญ. นภัทร หาญมุ่งธรรม
ด.ญ. กิติยา พุทธรักษา ด.ญ. ณชญาดา อิศรัตน์

การแสดงลิเกฮูลู ศิลปะการแสดงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยลูกบ้านพลอย                  การแสดงชุดลิเกฮูลู ด.ช.สุกฤต คันธพสุนธรา ด.ญ. ชัญญา ชมพูนุช ด.ช.ธนโชติ ธรรมหทัย
        ด.ญ.นภัทร หาญมุ่งธรรม ด.ช.นิรินธน์ อิศรางกุรณอยุธยา ด.ญ.พิมพ์นภัส สำเนาพันธุ์
       ด.ช.รัชพล แหวนแก้ว ด.ญ. ปิยธิดา สอนปาน ด.ช.พงศิริ งามบุญแถม ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์
       ด.ช.กฤติน ลับกิ่ม ด.ญ. ปัณฑิตา ฤทธิ์บัณฑิต ด.ช.พีรศุภ ศรลัมพ์ ด.ญ. นภสร ชัยพันธ์ ด.ช.สกรรจ์ ศิริวงษ์
       การขับร้องเพลง ด.ญ. วิธวดี อิศรางกุร ณ อยุธยา ด.ญ. ชัญญา ชมพูนุช ด.ญ.นภัทร หาญมุ่งธรรม และ
       ศิษย์เก่าดนตรี ด.ช.เขตสิน จูจันทร์ ด.ช. กันต์ ล้อมสมบูรณ์ รวมทั้งการแสดงของ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง
       พิธีกร ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชาขอขอบคุณหลายๆฝ่ายและลูกศิษย์ทุกคนทุกรุ่น
       ที่มีส่วนทำงานในรางวัลนี้ ปลายสัปดาห์คุณครูจะติดภาพให้ชมหน้าโรงเรียน
       ท่านใดต้องการภาพที่ถ่ายไว้ในงาน สามารถนำ Thumb Drive มาขอ copy
       โดยแจ้งหมายเลขภาพของลูกที่ต้องการได้นะคะ
                  คุณครูและลูกศิษย์ต่างภูมิใจ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรแสดงความยินดี
       และขอให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆให้ลูกศิษย์ต่อไป

บ้านพลอย จงเจริญ... ไชโย..

ปุ๋ยชีวภาพ ป.5


 

 

 

 

 

 

                  มาจำหน่ายอีกแล้วจ้า..ปุ๋ยชีวภาพผลิตโดยนักเรียน ป.5 ช่วงเย็นวันอังคาร ช่วยเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต-จัดทำบัญชี รายรับรายจ่ายของนักเรียน โดยจะนำเงินรายได้ที่นักเรียนหักค่าดำเนินการต่างๆแล้วไปบริจาคให้เด็กพิการช่วงปลายปีเช่น เคยค่ะ เรารับบริจาคขวดพลาสติคเปล่าใช้แล้วเพื่อบรรจุปุ๋ยขายด้วยนะคะประถมศึกษาชมละครสังข์ทอง


                  คณะละคร คนทำคนดู ที่เคยมาเล่นละครกลางแจ้งให้ลูกๆเราชมประกอบวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆ  ได้มาเล่นละครเรื่องสังข์ทอง
ให้นักเรียนประถมศึกษาชมอย่างสนุกสนาน เมื่อบ่ายวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา ต้องขออภัยที่แจ้งกะทันหัน เพราะคิวของคณะแสดงแน่นมาก
บังเอิญได้คิวแทรกกะทันหันจึงรีบจัดให้นักเรียนได้ชม การแสดงสนุกอย่างเคย และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดง สนใจและชื่นชม
วรรณคดีไทยด้วยค่ะ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รอบ ๒)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคำนิยมที่พึงประสงค์
๓.๗๕
๓.๘๙
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
๓.๗๓
๓.๘๑
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๓.๗๒
๓.๘๐
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
๓.๗๐
๓.๖๗
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๓.๗๑
๓.๕๒
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๗๓
๓.๖๗
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๓.๗๒
๓.๗๔
ด้านครู
มาตรฐานที่๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับ งานที่รับผิดชอบและมีครูพอเพียง
๔.๐๐
๓.๙๕
มารตฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๗๐
๓.๘๕
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
๓.๘๒
๓.๘๒
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายเป็นสำคัญ
๓.๙๐
๓.๙๐
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔.๐๐
๓.๘๗
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๕๕
๓.๘๐
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
๓.๘๐
๓.๘๐
Walk Rally อนุบาล 28 ก.ย.


                  กิจกรรมวอล์คแรลลี่อนุบาลปีนี้สนุกเหมือนทุกปี มีผู้ปกครองมาช่วยจัดกิจกรรม ช่วยจูงลูกๆหลายท่าน

                   ขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอย ที่จัดทำฐานข้าวโพด สารพัดที่จะนึกได้ให้เด็กๆ
       เห็นและทำ ซุ้มฐานข้าวโพดยังงี๊..สวยสะเด็ด อลังการงานสร้าง จนฐานอื่นๆของคุณครูชักจะอายแล้วนา
       ข้าวโพดนี่คุณแม่ๆบอกว่า งัดของจริงกันทั้งต้นทั้งรากมาจากไร่ที่ลพบุรีโน่นเลย ซุ้มสวยที่คุณแม่ๆพ่อๆ
       มาช่วยกันทำสุดฝีมือ จนเราอยากจะเข้าพิธีแต่งงานอีกรอบใต้ซุ้มดอกไม้ ขอบคุณคุณแม่อนุบาล พ่อตั้ว
       แม่น้องปุ๊บปั๊บ แม่น้องแก้ว แม่น้องโม-เม-มีน แม่เปิ้ล แม่รัช แม่จินต์ แม่เกิร์ล แม่ปุ๊ย แม่กุ้ง แม่โว่
       อีกทั้งคุณแม่ตัวแทนชมรมฯอีกหลายท่าน ฯลฯ ขออภัยที่เอ่ยนามไม่ครบนะคะ ต่างก็ทั้งอธิบาย ทำขนม
       มีของแจกให้เด็กๆด้วย ทั้งร้อนและเหนื่อยแฮ่ก เสียงแหบแห้ง กันไปตามๆกัน โดยก่อนหน้านี้
       คุณครูจะเห็นผู้ปกครองชมรมฯหลายท่านประชุมเตรียมงานกันมากมายหลายรอบ

 

                   แถมท้ายงานพี่ประถมชั้นเล็กยังได้มาร่วมกิจกรรมดูฐานข้าวโพดได้ความรู้ไปอีกด้วย
       ขอบพระคุณทุกท่านที่มาช่วยกิจกรรมค่ะดูเด็กๆซิคะ... ทำตาโตตื่นเต้นกันใหญ่เลยขอบคุณ
       คุณครูทุกระดับชั้นสำหรับการจัดฐานอื่นๆสนุกสนานได้ความรู้
       และขอบใจพี่ ป.5-6 ที่มาช่วยพาน้องๆร่วมกิจกรรมด้วยจ้า...

 

 

เอ้า! ชิมเลยพวกเราหนูๆตาโตกันใหญ่


It is far better for you to control your attitudes and feelings than to have them control you.
A Thousand Paths to Tranquility-David Baird

 
สงวนลิขสิทธิ์ @2000-11 โรงเรียนบ้านพลอย 51/559-561 ม.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel: 02 533 9722-3 Fax: 02 997 2170 email: office@baanploy.ac.th หรือ admin@baanploy.ac.th